140 (Sambu) Deokpungbuk-ro 140
KR 106303 Hanam-Si Gyeonggi-do